Thức ăn chăn nuôi

Chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp thức ăn chăn nuôi gia cầm, gia súc và thủy sản (gồm cả cá nước lạnh như cá tầm, cá hồi). Đặc biệt chúng tôi có sản xuất thức ăn cho cá với kích thước viên nhỏ dạng mãnh hoặc từ 0,5mm trở lên.